Welkom bij X-tra

Huiswerkbegeleiding en Bijles

in de Regio Ede

"Geloven in het eigen kunnen - iedereen kán leren, bevestigd door een goede regelmaat, structuur en organisatie"   

•  Meld je aan voor een vorm van begeleiding •

Wij geven persoonlijk advies . . . Dat is altijd maatwerk.

Nu met verruimde openingstijden voor de huiswerkbegeleiding:
groep A van 15.00 - 17.00 uur
groep B van 16.00 - 18.00 uur
Hierdoor zijn er meer mogelijkheden

Wij bieden ruimte aan maximaal 15 leerlingen per klas. Bij meer leerlingen starten wij een nieuwe groep.

X-tra … bij gebrek aan concentratie

Concentratie is een natuurlijke eigenschap. Alleen is een kind of jong volwassene nog niet gewend om dit natuurlijke vermogen tot focus, bewust te gebruiken. Je kunt dit wel aanleren door de verbinding te maken met bijvoorbeeld een prettige ervaring. Hierin speelt de omgeving dus een belangrijke rol. En, hoe je dan vervolgens in die omgeving bevestigd wordt.

X-tra … bij veel afleiding

Als er geen aparte werkplek voor huiswerk is, … of wanneer de plaats ook voor (veel) andere zaken gebruikt wordt (hobby, keukentafel, gedeeld met huisgenoten, etc), zal er veel afleiding zijn. Hierdoor is het lastig om gerichte motivatie te vinden en daarmee de reden 'waarom te leren' moeilijk bereikbaar.

X-tra … bij weinig gevoel voor planning

Het vermogen te plannen en vooruit te zien, is niet aangeboren. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de frontale hersenkwab. Volgens recente studie is o.a. dit deel van ons brein hiervoor verantwoordelijk en in de puberteitsfase volop aan het groeien. Maar juist in deze leeftijdsfase (beginnende puberteit en adolescentie), vanaf groep 8 tot einde middelbare school, betekent dit dat een constante begeleiding en techniek nodig is als toevoeging, om dit vermogen aan te leren en verder te ontwikkelen. Het neemt een steeds belangrijkere plaats in.

X-tra … bij gebrek aan routine

Constantheid, herhaling en herkenbaarheid zijn de sleutels tot routine. Zo kan een goede gewoonte gebouwd worden. De eerste veranderingen zijn al na een paar dagen merk- en zichtbaar! Van een (nieuwe) routine een gewoonte te maken vergt echter tijd. Daarom is ons advies om huiswerkbegeleiding gedurende een langere tijd af te nemen. Wij herkennen verschillende fases in het proces. Om werkelijk een nieuwe gewoonte eigen te maken is herhaling en focus essentieel.


X-tra werkt.


Klant-tevredenheid

Elk half jaar onderzoeken we met een enquête 'hoe we het doen', bij leerlingen én ouders. We doen dit nu al weer enkele jaren waarbij de gemiddelde en gewogen score ongeveer op hetzelfde (hoge) niveau blijft.

De cijfers liegen niet - hoge tevredenheid met zowel bijles als ook huiswerkbegeleiding!

Doordat er weinig een fluctuatie in deze cijfers te zien is, is dit een mooie indicatie over onze constantheid in kwaliteit en resultaat!


… Dit zijn natuurlijk cijfers om trots op te zijn:
 X-tra … leren ‘leren’

Leren is het meest natuurlijke dat elk levend organisme als basale structuur heeft. Het is aangeboren. Leren is een essentie en kern van leven. Iedereen kan het dus.
Onze maatschappij is snel, er wordt heel veel van eenieder gevraagd, in toenemende mate. We leven in een wereld waarin een natuurlijke manier van leren niet altijd een plaats heeft of moeilijk tot uiting kan komen. Juist in de leeftijd van de tiener (adolescentie) is dit een probleem.
Hiervoor zijn hulpmiddelen nodig. Hierboven staan er al een paar. Wat niet helpt is symptoombestrijding, labels plakken etc. Doen we dan ook niet.

 

Hoe werken wij?

Ons ‘huis’ ademt rust, ruimte, concentratie en specifiek-heid. Er is tijdens onze lessen orde- en overzicht. Er is geen ruimte voor iets anders. ‘Concentratie’-boots, schermen rond tafels o.i.d gebruiken we niet. Is ook niet nodig (waarom eigenlijk?). Ruimte, voor geest en aandacht.
Focus leeft in de geest, in houding, in vermogen om de aandacht op één plaats te houden en niet (teveel) afgeleid te worden. Deze zaken leven ‘bij’ ons, horen bij ons, en daar maken we gebruik van. Het geeft een basis aan de eigen aandacht-gerichtheid, planning, overzicht, de projectie in ‘waar ga ik heen’ en ‘wat is mijn motivatie en reden waarom’ ik doe wat ik doe.

Hoe werken we niet?

Niks hokjes, ook niet in gedachten. Geen labels. Wel specifiek-heid, gerichtheid op behoefte. Geen niveaubepaling … vooraf. Laat eerst maar ‘ns zien wat er in zit. … En dat is altijd veel meer, anders of iets verrassends, dan aan de buitenkant zichtbaar is of dat zelfs de leerling van zichzelf weet.

We beginnen met 'de beslissing om te leren' (bij de leerling zelf dus). Dit is waar X-tra begint. Dit is waar het over gaat. En niets anders.
Dit is X-tra.
Welkom!